SPECIAAL VOOR DE OUDERS

OUDERPORTAAL DE SPEELWEIDE

Hier kunt u als ouder/verzorger via de beveiligde omgeving van de website:

Uw kind ziek of afwezig melden
Dagen ruilen of extra dagen aanvragen
Contracten, facturen en jaaroverzichten zelf downloaden

BSO-UREN SPAREN

Kan uw kind een keer niet komen? Bijvoorbeeld bij ziekte of een vakantie? Bij de Kindercentrum de Speelweide hebben we een uniek spaarsysteem. Maken uw kinderen gebruik van vaste dagen? Dan heeft u bij tijdige afmelding recht op het sparen van deze uren. De uren komen niet te vervallen, maar u spaart ze op. Gebruik ze voor extra opvang op een later moment.

  • Elk kind dat op vaste dagen komt heeft een urenpotje
  • Automatisch sparen gaat alleen via de Ouder App of login
  • Losse afmelding bij leiding – mondeling/mail – telt NIET mee voor de spaarpot
  • Sparen kan alleen als afmelding >24 uur van tevoren is ingediend
  • Gespaarde uren zijn te gebruiken voor extra opvang
  • Bij aanvraag extra opvang (via app/online) aanvinken dat u urenpotje wilt benutten
  • Het systeem controleert beschikbaarheid gespaarde uren
  • Als beschikbaar, dan worden gevraagde spaaruren ‘afgeboekt’
  • Uren zijn alleen geldig in het lopende kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap van ouders vinden wij zeer belangrijk. Dat is gelukkig ook goed geregeld in de Wet kinderopvang. In die wet wordt bepaald dat kinderopvangondernemers verplicht zijn om een oudercommissie in te stellen. Die heeft bijvoorbeeld adviesrecht als het gaat om de kwaliteit, openingstijden en prijs van de opvang.
De oudercommissie van Kinderdagcentrum de Speelweide bestaat uit een aantal ouders / verzorgers. Zij ondersteunen de leiding bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. En de belangen van alle kinderen en hun ouders / verzorgers maken gebruik van de diensten van de Speelweide. Heeft u suggesties als het gaat om het beleid van onze opvang? Dan kunt u terecht bij de oudercommissie.

Wat zijn de taken van de oudercommissie?
Overleg met en aanbevelen van de directie van Kindercentrum de Speelweide over intern beleid.
Toetsen en evalueren van de kwaliteit

Het aantal leden van de commissie is minimaal drie en maximaal tien. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. De leden worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie (met stilzwijgend goedkeuren van overige ouders). Alleen ouders / verzorgers kunnen lid zijn. Medewerkers / directieleden mogen geen lid zijn, ook niet als hun soort gebruik maakt van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie? Wilt u de oudercommissie komen versterken? U bent van harte welkom. Stuur een mail naar oudercommissie@kcdespeelweide.nl.

De huidige oudercommissie bestaat uit Anneke van Ruiten (voorzitter), Marja Edens en Jacqueline van der Slot.