BELEID KC DE SPEELWEIDE

KWALITATIEVE KINDEROPVANG

Wij staan voor kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang. Dat geeft ouders de mogelijkheid om zorg voor de kinderen te combineren met werk, studie of anderen zaken. Bij ons staat het kind centraal. We stemmen onze aanpak zoveel mogelijk af op de thuissituatie, binnen de grenzen van KC de Speelweide. Doordat we werken met blokken van 3 uur én het systeem van een urenpotje kennen, geven we ouders zoveel mogelijk flexibiliteit.

BELANGRIJKE PUNTEN

Bij KC de Speelweide

  • Zorgen we voor veiligheid en geborgenheid, plezier en vertrouwen
  • Nemen we kinderen serieus, en dus ook al hun vragen
  • Houden we rekening met het feit dat ieder kind anders is
  • Herkennen en erkennen we alle emoties 
  • Houden we rekening met leeftijd/ontwikkelingsfase 


Binnen onze huiselijke, veilige en uitnodigende locaties vinden wij creativiteit, gezonde voeding, buitenspelen, beweging en verzorging van dieren erg belangrijk. Dit ziet u terug in de wijze waarop onze locaties zijn ingericht, in onze huisregels, activiteiten en het programma. Wilt u meer weten? Download dan ons pedagogisch beleid 2022.

PEDAGOGISCH BELEID

Meer weten over nut en noodzaak van een groeidocument? Over onze doelen en uitgangspunten? Lees waar we samen binnen Kindercentrum de Speelweide voor staan.

HUISREGELS

Veilige en vertrouwde opvang, met respect voor alle kinderen en volwassenen. De huisregels van KC de Speelweide gelden voor iedereen. Ze maken deel uit van de plaatsingsovereenkomst.

INSPECTIERAPPORTEN

Jaarlijks worden kindercentra als de Speelweide bezocht door een GGD-inspecteur. Verloopt het onderzoek goed? Voldoen we aan alle kwaliteitseisen? Dat levert een positief inspectierapport op. Bekijk de rapporten van onze BSO-locaties.