DE LEUKSTE LOCATIES

HET BUITENHUIS

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool
 • Drie BSO-groepen, ieder met plek voor
  max. 20 kinderen
 • VSO (voorschoolse opvang) vanaf 6.45.
 • Gezonde en verse warme maaltijd
 • Naschoolse opvang tot 19.00
 • Tijdens vakanties en studiedagen hele dag geopend
 • Eigen toneelzaal

Scouting Bosgeest is de locatie van Het Buitenhuis. Onze pedagogisch medewerkers maken het gezellig, zorgen dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Na school maken we tijd voor drinken, fruit en even bijkomen. Daarna starten we verschillende activiteiten. Bakken, sporten, spelen, dansen, knutselen…elke dag kunnen kinderen kiezen uit drie verschillende activiteiten.

DE SPEELTOPPERS

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen van
  groep 1 t/m 8 van de basisschool
 • Drie BSO-groepen, ieder met plek voor
  max. 20 kinderen
 • VSO (voorschoolse opvang) vanaf 6.45 op
  locatie Het Buitenhuis
 • Gezonde en verse warme maaltijd
 • Naschoolse opvang tot 19.00
 • Tijdens vakanties en studiedagen hele dag geopend
 • Sportvelden VVSB

PEUTEROPVANG DE SPEELTOPPERS

 • Peuteropvang vanaf 2 jaar
 • 1 groep met maximaal 16 peuters
 • 3 pedagogische medewerkers per groep
 • Van 8:00 – 14:30 of van 8:00 – 12:30
 • In schoolvakanties gesloten
 • Peuteractiviteiten
 • Iedere dag een verantwoorde lunch

De Speeltoppers vindt u op het terrein van voetbalvereniging VVSB. Een unieke locatie! Na schooltijd is er op de velden alle ruimte voor sport en spel. En kids die bij VVSB voetballen kunnen direct door naar de training. We organiseren ook andere activiteiten, maar sport en spel staan centraal. Tijdens onze voetbalevenementen zijn ook kinderen van buitenaf welkom.

WELKE VESTIGING?

Wie bepaalt waar kinderen worden geplaatst?
Wij adviseren. Ouders en opvoeders kiezen. Op beide BSO-locaties werken de allerleukste teamleden. We organiseren super activiteiten, hebben dezelfde openingstijden en dezelfde verse maaltijden. Is er een verschil? Het sportaanbod bij De Speeltoppers. De toneelzaal bij het Buitenhuis. Verder is het op beide locaties net zo leuk.